Cox Speed Seatpost

Cox Speed Seatpost


Здраво колче за седалка направено от 3D моделиран алуминий.
Материал: 3D моделиран алуминий 6061.
Захват за седалката с 2 болта, които осигуряват прецизна настройка на седалката.


Цветове

Сподели

спецификации

Part number Length Offset Width Weight Color
118033901 350mm 16mm 31.6mm 341g Black
118033902 350mm 16mm 27.2mm 305g Black